Close

Werkwijze

Intake

Tijdens de intake maken we kennis met elkaar.  Ik stel je allerlei vragen om een zo helder en compleet mogelijk beeld te krijgen. Het is belangrijk om niet alleen zicht te krijgen op je klachten en problemen, maar ook op je sterke en vitale kanten. Samen formuleren we de hulpvraag.

Hulpvraag

Hulpvragen kunnen zijn: beter omgaan met grenzen, heftige emoties verwoorden en adequaat uiten, leren met onzekerheid of angsten om te gaan, meer zelfvertrouwen ontwikkelen, leren je verlangens te voelen en te uiten, toelaten van meer nabijheid. Tijdens de gesprekken komen we regelmatig terug op de hulpvraag.